Adekvata råd journalfördes inte

10 juni 2002

Den 19-åriga kvinnan hade ont i halsen och ringde vårdcentralen för att få tid hos en läkare. Tre veckor tidigare hade hon behandlats för en streptokocktonsillit. Hon talade med en sjuksköterska som bedömde att kvinnan inte behövde undersökas.

Senare samma dag sökte kvinnan upp ett sjukhus där en svalgodling togs.

Efter ytterligare några dagar ordinerades kvinnan en tiodagars kur med Kåvepenin då svalgodlingen visade växt av streptokocker.

Hon ringde vårdcentralen för att uttrycka sitt missnöje över hur hon blivit bemött. Det visade sig då att hennes första samtal inte hade antecknats i journalen.

Kvinnan anmälde sjuksköterskan och vårdcentralens verksamhetschef till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. I anmälan påpekar kvinnan att hon hade kunnat slippa såväl lidande som kostnader för sjukhusbesök om hennes besvär inte hade bagatelliserats utan hon hade fått penicillin på en gång.

I sitt yttrande till Ansvarsnämnden skriver sjuksköterskan att patientens symtom tydde på att hon drabbats av samma virusinfektion som många andra patienter under den aktuella perioden. Att patienten tidigare hade behandlats för streptokocker innebar inte att sjuksköterskan automatiskt kunde dra slutsatsen att hon drabbats av detta igen. De uppgifter patienten lämnade gav inte någon typisk symtombild för streptokockinfektion.

Arbetsbelastningen på vårdcentralen var hög och bemanningen låg. Sjuksköterskan tog emot det första samtalet på en bärbar telefon och saknade vid tillfället papper att skriva på. Tillströmningen av patienter var dessutom så stor att tiden inte räckte till för dokumentation, berättar hon.

Nämnden anser att sjuksköterskan gav adekvata råd med hänsyn till de symtom patienten beskrev. Däremot kritiseras hon för att inte ha dokumenterat samtalet. Med hänsyn till den höga arbetsbelastning som rådde vid tillfället framstår dock felet som ursäktligt och bör inte leda till disciplinpåföljd, anser nämnden.

Eftersom åtgärder vidtagits för att förbättra arbetssituationen och vikten av dokumentation har inpräntats på vårdcentralen undgår även verksamhetschefen disciplinpåföljd. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 796/01:a4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida