Affektskola dämpar stress

7 oktober 2005

Att i grupp lära sig att hantera sina känslor har visat sig minska kronisk stress. I en studie gjord vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet har 50 kvinnor med höga stressnivåer delats in i två olika grupper där den ena fick gå i affektskola. Kontrollgruppen fick uppmärksamhet i form av enskilt samtal före och efter behandlingsperioden på sju veckor. Enligt studien kan affektskola också förhindra att kognitiva funktioner blir sämre.

Hjärnaktiviteten studerades med funktionell magnetkamera både före och efter behandlingen och bilderna visar hur aktivitetsmönstren ändras sedan stressnivåerna sänkts.

Källa: Umeå universitet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida