Agronom löser brist på laboratoriet

Det är oroande om arbetsgivaren tror att de kan ta in vem som helst för att göra en biomedicinsk analytikers arbetsuppgifter, säger Vårdförbundets Britt-Marie Utter om att man i Kristinehamn anställt en agronom som lab-biträde.

9 april 2001

Bristen på biomedicinska analytiker är mycket stor i Värmland. Trots annonser och marknadsföring har landstinget inte lyckats fylla alla vakanser. De som finns i dag är hårt pressade och ledningen är närmast desperat.

Nu har sjukhuset i Kristinehamn försökt lösa en del av bristen genom att på ett tre månader långt provvikariat anställa en agronom med utbildning från en livsmedelsteknisk linje för att som lab-biträde ta prover på kem lab.

Dessutom har man, efter många års uppehåll, börjat anställa undersköterskor på laboratorierna.

– Eftersom vi bara har en skyddad yrkestitel men ingen legitimation är det fritt fram för arbetsgivaren att göra så här. Enda begränsningen är att han inte får kalla dem biomedicinska analytiker, säger Britt-Marie Utter.

Hon har full förståelse för att arbetsgivaren vill lösa bristen, men tycker det här är fel väg att gå.

– Arbetsgivaren borde locka med till exempel bättre arbetstider och högre lön i stället för att hålla nere våra redan låga löner genom att anställa personer med fel kompetens, säger hon.

Stor oro
Bland de biomedicinska analytikerna finns en stor oro för vad det här kan leda till.

Tycker arbetsgivaren att en biomedicinsk analytiker är utbytbar på det här sättet?

Ska vem som helst kunna sättas in för att sköta våra arbetsuppgifter? är några av de frågor som de ställer sig.
Vårdförbundet har tagit upp frågan på olika sätt, i ledningsmöten och i diskussioner med verksamhetschefen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida