patientsäkerhet

Akademiska hotas av miljonböter för dålig patientsäkerhet

Akademiska hotas av miljonböter för dålig patientsäkerhet
Akademiska sjukhuset hotas av böter på grund av bristande patientsäkerhet vid akuten. Foto: Staffan Claesson

Sommaren vid akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala var den värsta någonsin. Många patienter dagligen fick vänta länge på vårdplats. Nu kräver Ivo åtgärder, annars riskerar sjukhuset att behöva betala 20 miljoner kronor.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i somras övervägde att stänga akuten vid Akademiska sjukhuset. Anledningen var att patientsäkerheten ansågs vara hotad. Bakgrunden är att sjukhuset hade färre öppna vårdplatser än normalt, för att personalen skulle få sin sommarledighet, samtidigt som fler patienter än tidigare år sökte vård. Vissa dagar kunde ett 50-tal patienter, varav fler än 30 inskrivningsklara, vänta på akuten.

I dag har Ivo beslutat om ett föreläggande mot Akademiska. Om akutmottagningen inte lever upp till Ivos krav på åtgärder för en förbättrad patientsäkerhet utgår ett vite om 20 miljoner kronor.

Problemen vid akuten har pågått i flera år. Senast i januari riktade Ivo allvarlig kritik mot Akademiska då det fanns flera patientsäkerhetsrisker. Grundproblemet är en kronisk brist på vårdplatser, som gör att beläggningsgraden ständigt är hög och att överbeläggningar ofta sker. De åtgärder som sattes in tidigare i år har inte räckt, istället förvärrades läget under våren och sommaren.

Måste minska riskerna

I beslutet som Ivo i dag överlämnat till Region Uppsala och Akademiska sjukhuset framgår att de senast den 2 december 2021 ska tillgängliggöra det antal vårdplatser som behövs inom den somatiska slutenvården för att tillgodose samtliga patienters behov av inneliggande vård. Med nuvarande arbetssätt behövs minst 30 nya somatiska vårdplatser för att minska riskerna för patienterna. 

— Det är mycket allvarliga brister som funnits på Akademiska sjukhuset under en lång period. Ivo har i flera tidigare tillsynsinsatser begärt att vårdgivaren ska åtgärda bristerna. Men vårdplatsläget under sommaren 2021 har varit bland det värsta som Akademiska sjukhuset haft, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo i ett pressmeddelande.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen, hoppas att pengar som kan gå till vård inte ska behöva användas till att betala ett vite.

— Vi har länge väntat på ett beslut från Ivo och vi välkomnar att vi nu har fått det. Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är något vi arbetar intensivt med, oavsett vite eller ej. Vi instämmer med Ivos bild att det saknas 30 vårdplatser. Vi jobbar hårt för att anställa mer personal för att kunna öppna fler vårdplatser och kommer göra allt vi kan för att ha dem på plats senast 2 december, säger Malin Sjöberg Högrell till Vårdfokus.

Ett högt bötesbelopp

Vitesbeloppet på 20 miljoner har bestämts utifrån vad som är känt om regionens ekonomiska förhållanden, samt för att förmå regionen att följa föreläggandet och kraven på åtgärder.

— Vitesbeloppet motiveras av att detta är en mycket allvarlig situation. Som tillsynsmyndighet har vi under en längre period fört dialog med Akademiska sjukhuset och regionledningen. Vi har haft tydliga krav på åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Nu är vi i ett läge där det krävs kraftfullare åtgärder, säger Peder Carlsson.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad med kommentar från regionråd Malin Sjöberg Högrell.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida