Aktuell forskning samlas på ny webbsida

Nu finns forskarwebben, en nätbaserad katalog över forskande barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Forskarwebben vänder sig framför allt till den kliniskt verksamma medlemmen, men också till allmänheten och forskarna själva.

Webben är fortfarande i sin linda och kommer att utökas med fler forskare och utvecklas ytterligare. Det ska vara snabbt och enkelt att ta sig in på hemsidan och man kommer att kunna hitta artiklar som är granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vill man veta mer kan man länka sig vidare, exempelvis till det universitet där avhandlingen finns. Något färdigt sökordsindex finns ännu inte. Däremot kommer det att finnas en ordlista med alternativa sökord. Varje månad presenteras en aktuell forskare.

Forskarwebben bygger på att forskarna själva lägger in uppgifter om sin forskning och sig själva och uppdaterar dem. Den är resultatet av ett samarbete mellan Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska barnmorskeförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

– Forskarwebben är efterlängtad. Nu vill vi nå ut till de kliniskt verksamma inom våra yrkesgrupper och informera om att den finns, säger Karin Christiani som har deltagit i arbetet som representant för Svensk sjuksköterskeförening.

Adressen till forskarwebben är: www.forskarwebben.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida