Aktuellt för vårdenhetschefen

7 oktober 2005

Att vara chef och ledare för omvårdnadsarbete heter en ny bok om ledarskap utifrån vårdenhetschefens perspektiv. Författare är Kerstin Nilsson, sjuksköterska och lektor vid institutionen för vård och natur vid högskolan i Skövde och forskare som Maud Lindholm, Ulla Sebrant och Kerstin Segesten medverkar. Boken ingår i VÅRDlitt-serien, Studentlitteratur 2005.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida