Akupunktur kan minska kolik hos spädbarn

Akupunktur kan minska kolik hos spädbarn
Kajsa Landgren har studerat effekten av akupunktur på spädbarn med kolik. Foto: Åsa Hansdotter

För föräldrar med ständigt skrikande spädbarn överskuggar koliken allt. Nu visar en studie att akupunktur kan hjälpa.

16 december 2011

Sjuksköterskan Kajsa Landgren lägger i dag fram en avhandling vid Lunds universitet som visar att akupunkut med fördel kan prövas på barn med kolikbesvär.

I sitt avhandlingsarbete har hon gjort en randomiserad studie med 81 barn, 2 till 8 veckor gamla, där 43 av barnen fick akupunktur medan övriga inte fick det. För övrigt behandlades barn och föräldrar i de båda grupperna lika.

Barnen fick akupunktur vid sex tillfällen under tre veckor.

Vid besöket på akupunkturmottagningen träffade föräldrarna en sjuksköterska som lyssnade på dem, svarade på frågor och gav standardiserade råd. Därefter bar sjuksköterskan, som inte visste i vilken grupp barnet ingick, barnet till ett annat rum där en akupunkturutbildad sjuksköterska behandlade alla barn lika, förutom att barnen i akupunkturgruppen fick akupunktur i form av en nål som stacks cirka två millimeter djupt in i akupunkturpunkten L14 på den ena handen under två sekunder.

Registrerade skrik och gnäll 

Under de tre veckorna registrerade föräldrarna sitt barns skrik, gnäll, kolikattacker samt när barnet åt och bajsade. De svarade också på frågor om barnets sömn och eventuella beteendeförändringar.

Gnället hos barnen i interventionsgruppen minskade signifikant jämfört med kontrollgruppen under den första av studiens tre veckor. Under den andra veckan minskade både gnäll och skrik. Men under den tredje veckan var det ingen skillnad i skrik mellan grupperna.

Sammantaget minskade dock skriket signifikant mer hos barnen som fick akupunktur. Föräldrarna upplevde att barnens tarmfunktion normaliserades. Inga negativa effekter uppvisades.

Akupunktur kan minska lidandet 

Kajsa Landgrens slutsats är att akupunktur kan vara en behandling för att minska barns lidande och de påfrestningar som kolik för med sig för hela familjen. Men det behövs mer forskning.

I en annan av avhandlingens studier har hon intervjuat en helt annan grupp föräldrar till barn med kolik – dels under kolikperioden, dels fyra år senare. De beskrev hur koliken överskuggade allt och att det var svårt att få det mest basala att fungera. De led med sina barn.

Även för syskonen var det en svår period. Men det värsta var att inte bli trodd och inte bli tagna på allvar, tyckte föräldrarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida