Akupunktur mot trängningar

Vid urologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala ingår numera akupunktur som behandlingsmetod vid trängningsinkontinens.

2 september 2002

Uroterapeuten Gunilla Öjdeby har under de senaste åren behandlat ett hundratal patienter med gott resultat. Enligt hennes erfarenheter blir de allra flesta patienterna fria från sina besvär. Det finns dock inga vetenskapliga studier gjorda på akupunkturens effekt på inkontinens.

Orsaken till trängningsinkontinens kan vara en störning i den nervreflex som skickar signaler från hjärna och ryggmärg att blåsan ska tömmas. Problemet kan också bero på förändringar i blåsans muskulatur eller ha psykologisk bakgrund.

? Många inrättar sina liv efter blåsan. Eftersom de är osäkra på när problemet ska uppstå går de på toaletten mycket ofta för säkerhets skull. Det kan bli 10?20 gånger per dygn, säger Gunilla Öjdeby.

Höjer endorfinhalten
Hur påverkar en akupunkturbehandling patienter med trängningsinkontinens?

? Problemen liknar dem som patienten upplever vid olika smärttillstånd. Akupunkturbehandlingen kan aktivera kroppens eget smärtdämpande system i hjärnan och ryggmärgen. Bland annat genom att öka endorfinhalten i kroppen, berättar Christer Carlsson, narkosläkare, smärtspecialist och akupunkturläkare i Lund.

Dämpar impulser
? Vid trängningsinkontinens kan behandlingen dämpa de impulser från hjärnan som signalerar trängning. Vi vet också att akupunktur ökar den lokala genomblödningen och muskelavslappningen. På så vis stimuleras muskulaturen lokalt i bäckenbotten och funktionen kan normaliseras.

Behandlingen inleds efter samtal då man, tillsammans med patienten, har kartlagt hur ofta patienten behöver kissa. Den brukar också kombineras med blåsträning och medvetandeträning.

? I regel brukar åtta till tio behandlingstillfällen räcka för att trängningarna ska försvinna, säger Gunilla Öjdeby.

Eftersom det kan finnas olika orsaker till trängningen, exempelvis blåstumörer eller äggstockstumörer, är det viktigt att patienten blir ordentligt utredd innan en akupunkturbehandling inleds.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida