Akut ekonomisk kris inom IFBLS löstes med avgiftshöjning

För att häva den akut ekonomiska krisen inom biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation IFBLS beslutade generalförsamlingen i dag att höja medlemsavgiften samt att be de nationella yrkesorganisationerna om frivilliga ekonomiska bidrag.

19 september 2006

– Beslutet känns jättebra. Alternativet hade varit att lägga ner organisationen. Vi skulle ha klarat oss i två år till. Sen hade pengarna varit slut, säger Lena Morgan som under de två senaste åren suttit som ordförande och som under den närmaste tvåårsperioden sitter kvar i styrelsen som ?last president?.

IFBLS har under en lång rad av år dragits med ekonomiska problem. Ekonomin har inte blivit bättre av att flera av de större medlemsländerna på senare år har lämnat organisationen, bland annat England och Australien, Sydafrika och Nya Zeeland. Under den senaste tvåårsperioden har tio länder begärt utträde medan endast fyra har ansökt om att få bli medlemmar.

Dyr flytt till Kanada

Det som fick bägaren att rinna över var flytten av huvudkontoret och administrationen till Kanada från Sverige som pågått under 2005 och början av 2006, vilken visade sig vara en betydligt krångligare och dyrare än vad styrelsen hade räknat med. Advokatkostnaderna har grävt ett djupt hål i i den redan ansträngda ekonomin.

Efter ett kompromissförslag från Sveriges delegater beslutade därför generalförsamlingen i dag att avgiften ska höjas med 15 procent under 2007 samt tre procent per år under 2008 och 2009.

Vissa ville höja avgiften ännu mer, men flera delegater uttryckte oro för att detta skulle leda till att ännu fler lämnar organisationen, vilket i sig skulle innebära minskade inkomster.

Avgiftshöjningen räcker dock inte för att täcka hela underskottet. För att få balans i ekonomin beslutades därför om att gå ut med en vädjan till de nationella yrkesorganisationerna om att tillsammans skänka 25 000 kanadensiska dollar.

Trots detta är de finansiella problemen bara lösta tillfälligt. Om inte ekonomin förbättras genom exempelvis ökat medlemsantal, under de närmaste åren kommer pengabristen återigen att bli akut under 2009, förklarade styrelsemedlemmen och förre ordföranden Noel White från Irland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida