Akuterna hålls öppna i sommar

14 april 1997

ÄLVSBORG. Inte en gång till. Så säger de ansvariga på NÄL i Trollhättan. Därmed blir det i sommar inte samma typ av växelvisa sommarstängning som man hade 1996 på NÄL och i Trollhättan. De erfarenheter man fick förra året – med mycket hård belastning på personalen och många patienter som forslades mellan de två sjukhusen – gör att man i år återgår till den tidigare, traditionella sommarstängningen. Bland annat innebär det att båda akutmottagningarna ska vara öppna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida