Akutmedicin

3 april 2000

Författare Lars Lind, Mats-Ola Mattsson,Thomas Olsson
och Urban Säfwenberg
Titel Akutmedicin
171 sidor
Förlag Liber 1999
Cirkapris 281 kronor
ISBN 91-47-04920-0

Ett kompendium om akutmedicin som utvecklats för medicinjouren på Akademiska sjukhuset i Uppsala har nu
blivit bok. De första femton sidorna handlar om differentialdiagnoser vid en rad vanliga symtom som bensvullnad, bröstsmärta, yrsel, kramper med mera. Både åtgärder som måste ske omedelbart och de som kan vänta till ett senare skede beskrivs.

Större delen av boken behandlar olika diagnoser och behandlingar. Förslag på läkemedel ges med preparatnamn och inte substansnamn, för att underlätta i den akuta situationen. Författarna påpekar att läkemedlen följer de lokala traditioner
som finns på Akademiska sjukhuset. Ett kapitel behandlar intoxikation och boken avslutas med en beskrivning av tillstånd och behandlingar som är vanliga i intensivvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida