Ålder vid diabetesdebut viktig för behandlingen

1 december 2006

Personer som får diagnosen diabetes när de är 40-65 år och de som får den i högre åldrar tycks utgöra två distinkt olika grupper, enligt ny amerikansk forskning. En analys av data om 2 809 patienter visade att den yngre gruppen oftare hade förändringar i näthinnan och sämre kontroll på blodsockret. Hos de äldre var hjärt-kärlsjukdom vanligare. Men de behövde mindre aggressiv behandling för att få kontroll på blodtryck och blodfetter.

Forskarna anser att det kan krävas olika behandlingsmål beroende på ålder vid diagnos av sjukdomen.

Källa: Diabetes Care 2006;29:2415-2419

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida