Ålderdom

3 februari 2003

Författare Håkan Jönsson
Titel Ålderdom som samhällsproblem
142 sidor
Förlag Studentlitteratur 2002
Cirkapris 204 kronor
ISBN 91-44-02049-X

Synen på åldrandet och på den gamla människan varierar från tid till annan. Ett exempel som författaren till den här boken ger, är de olika benämningarna på åldrandet och den åldrande människan, och som samhällsutveckling och debatt har skapat. Han konstaterar att begreppet gammal är förknippat med sjukdom, förfall och död och menar att uttryck som gamla och åldringar därför av en del debattörer ses som nedsättande. I stället passerar en rad omskrivningar revy, som exempelvis äldre-äldre, seniorer, mogna vuxna eller veteraner. Ändå lever gamla föreställningar kvar; om ohälsa, fattigdom och beroende.
Boken ger en intressant resumé över de gamlas plats i samhället, framför allt under det senaste århundradet, vad som har lyfts fram och betonats. En väv av olika intressen framträder: från politiskt håll, från äldreforskningen och från intresseorganisationer av olika slag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida