Ålderspension i stället för uppsägning

När landstinget i Kalmar sparar kommer anställda som är över 60 år att erbjudas särskild ålderspension. Ett hundratal medlemmar i Vårdförbundet kan beröras.

Stora besparingar och strukturförändringar är på gång i Kalmar län. Enligt preliminära beräkningar kommer cirka 700 anställda att sägas upp eller erbjudas andra alternativ.

Ett av dem är särskild ålderspension för anställda över 60 år. Ännu är det dock oklart om erbjudandet kommer att gälla alla i den åldersgruppen, i så fall bland annat ett hundratal medlemmar i Vårdförbundet.

– Arbetsgivaren pratar om en pension på 68 procent av den nuvarande lönen, samtidigt som den anställde hamnar i en annan skatteklass. När medlemmar har hört av sig har vi sagt att vi bedömer det som ett ganska förmånligt erbjudande, samtidigt som vi poängterat att det är frivilligt. Ingen kan tvinga någon att säga ja, säger Ann-Sofie Togner, Vårdförbundets ordförande i Kalmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida