Åldrande

7 september 1998

Författare Emmy Gut
Titel Ålderdomen som erfarenhet
241 sidor
Förlag Wahlström & Widstrand 1998.
Cirkapris 285 kronor
ISBN 91-46-17073-1

När psykologen Emmy Gut var 84 år började hon skriva denna bok. Här berättar hon om sina egna personliga erfarenheter av att åldras och kopplar upplevelserna till egna yrkeskunskaper om människans utvecklingsfaser och reaktioner på förändringar av olika slag.

Hon kan se tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv där de tidigaste minnena går tillbaka till hennes fjärde födelsedag i Wien under första världskrigets första år. Uppvuxen i österrikiska alperna, sex år som Hitlerflykting i Sverige, utbildning till psykolog och psykoterapeut och arbete i USA. Till Sverige återvände hon på 1960-talet. Här arbetade hon som psykolog vid Ericastiftelsen i Stockholm och som psykoterapeut med egen praktik tills hon fyllde 80. Minnesförsämringar och nedsatt hörsel gjorde att hon då bestämde sig för avsluta sitt arbete med klienter.

I boken beskriver hon sin frustration och ibland förtvivlan över att tappa kontrollen. Det kan handla om enkla vardagliga saker som att hitta de papper och uppgifter som någon myndighet begär. De förändringar som kommer successivt kan fogas till en ändrad självbild medan förändringar som vållas av traumatiska händelser – Emmy Gut beskriver en bilolycka – väcker många obehagliga känslor. Men ålderdomen har också fördelar med sin frihet från rutiner och minskade krav på prestationer. Och det behöver inte alls vara för sent att utveckla nya vänskaps- och kärleksrelationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida