Åldrande

10 maj 1999

Författare Anders Wikby, Boo Johansson
Titel Biologiskt åldrande
171 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 336 kronor
ISBN 91-44-00441-9

Den åldrande människan går igenom en rad kroppsliga förändringar som påverkar vitaliteten i celler och organens funktioner. Arterioskleros i hjärtats kranskärl och grumling av ögats lins drabbar praktiskt taget alla som blir gamla, exempelvis. 

Den biologiska gerontologin försöker identifiera och förstå de biologiska mekanismer som ligger bakom dessa förändringar. Vilken roll spelar arv respektive miljö för åldrande och livslängd? I boken redovisas studier på tvillingpar, både enäggs- och tvåäggs-. Resultaten talar för att generna har en påverkan på livslängden även om flera andra faktorer också spelar in.
Boken är i första hand skriven för dem som går grundkurser i biologiskt åldrande, och för personal i äldrevården.

Telefonnummer till förlagen
Carlsson förlag: 08-411 23 49
Natur och Kultur/LTs förlag: 08-453 87 25
Riksförbundet för döva, hörselskadade
och språkstörda barn: 019-17 08 30
Studentlitteratur: 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida