Åldrandet

4 mars 2002

Författare Agneta & Gunnar Grimby (red)
Titel Åldrandets villkor
224 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 312 kronor
ISBN 91-44-01630-1

De äldre i vårt samhälle blir allt fler, och därmed ökar också intresset och nödvändigheten av att undersöka och förbättra deras villkor. I denna bok är ambitionen att utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv belysa hur situationen för den åldrande människan i Sverige ser ut. Redaktörerna som båda är forskare, Gunnar Grimby inom rehabilitering och Agneta Grimby med fokus på livskvalitet, har samlat forskare inom geriatrik och gerontologi som bidrar med olika perspektiv på åldrandets villkor.

Det som skiljer denna bok från många andra inom området är att det konstateras att åldrandet för med sig ökad risk att drabbas av både krämpor och att bli ensam, men att det inte behöver dominera den äldres liv. Med rätt stöd och flexibelt tänkande när det gäller exempelvis äldreboende, ökar möjligheten för den åldrande människan att bevara sin livskvalitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida