Äldre har mer sex än förr

Vården har länge blundat för att gamla människor är sexuella varelser. Samtidigt visar ny forskning att allt fler pensionärer är sexuellt aktiva.

3 oktober 2008

Birgitta Hulter, sexolog och sjuksköterska, efterlyser bättre kunskaper om äldres sexualitet, inte minst på särskilda boenden. De senaste åren har hon märkt att sjukvårdspersonalens medvetenhet om äldres sexualitet har ökat. Och det behövs.

Det visar inte minst resultaten av den stora h70-studien i Göteborg som presenterades i somras. Den bygger på en jämförelse mellan 70-åringar vid fyra olika tidpunkter mellan 1971 och 2001. Både bland gifta och ogifta har andelen som regelbundet har samlag ökat. Det var också en växande andel kvinnor som uppgav att de fick orgasm.

– Det finns ett klart samband mellan bra sexliv som ung vuxen och som äldre. Men de som var unga på 20- och 30-talen hade inga preventivmedel och många levde med en konstant rädsla för att bli gravida, berättar Nils Beckman, sjuksköterska och doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, som gjort den senaste undersökningen av sexualvanor i h70-studien.

Detta tror han har haft en negativ inverkan på sexlivet för kvinnorna i de tidigare undersökta grupperna.

– En 90-årig kvinna talade om att hennes mamma hade fött 14 barn. Hon hade under alla år varit rädd att hamna i samma situation. »Och«, sa hon, »när jag äntligen hamnade i klimakteriet så går gubben och dör«, berättar Nils Beckman.

Den senaste gruppen 70-åringar hade däremot tillgång till kondomer under 50-talet och de var fortfarande unga då p-pillren och den sexuella revolutionen kom på 60-talet. Dagens 70-åringar visade sig även ha lyckligare relationer än tidigare generationer.

– Kanske har det ett samband med att antalet skilsmässor ökat. Det har också blivit accepterat att kvinnor skaffar sig en ny partner efter att maken dör, vilket det inte var tidigare.

I undersökningen fick även dem som inte hade ett aktivt sexliv frågan om hur de såg på sin sexualitet. Det visade sig att majoriteten skulle vilja fortsätta ha sex om de kunde. Det visade sig också att andelen män med erektionsproblem har minskat, samtidigt som de med ejakulationsstörningar ökat.

– En spekulation från min sida är att de senare grupperna kanske har haft tillgång till Viagra eller liknande preparat och kommit till rätta med erektionen, men kommer inte till ejakulation, säger Nils Beckman.

De sexuella problem äldre generellt har i samlivet skiljer sig, enligt Birgitta Hulters erfarenhet, inte så mycket från yngres. Där-emot kan åldern påverka kroppen och bland annat ge just erektionsproblem för män och sköra slemhinnor hos kvinnor. Det kan också ta längre tid att komma till orgasm, samtidigt som orken kanske inte är densamma. Hur samlivet fungerar beror också på hur drabbade båda, eller någon av parterna är av fysiska sjukdomar.

– Men det är större skillnader mellan individer än mellan åldersgrupper. Det finns 70-åringar som springer maraton och de har bättre förutsättningar än en överviktig och stillasittande 30-åring, konstaterar hon.

Sexualiteten är något vi föds med, och den finns med oss ända tills vi dör. Birgitta Hulter menar att det har funnits en syn att när man blir äldre blir man gammal och sjuk och att man inom vården tänkt bort att äldre faktiskt är sexuella varelser. Men nu vill fler och fler äldre ta vara på livets möjligheter. Och detta gäller även på det sexuella planet.

Samtidigt som hon tycker att det finns ett ökat medvetande om sexualitetens betydelse så efterlyser Birgitta Hulter bättre kunskaper, både inom den vanliga sjukvården och på särskilda boenden.

– På särskilda boenden är det viktigt att väcka frågor om önskningar i tillvaron, där ingår även sexualiteten. Någon kanske inte är intresserad av samlag med sin partner, men vill ha det privata utrymmet att onanera, säger hon.

Hon menar att det finns en grundläggande medvetenhet, men att den vardagliga tidsbristen gör att man lätt missar frågor om sexlivet.

I den övriga sjukvården behöver man bli bättre på att ta upp den här typen av frågor då i princip all sjuklighet kan inverka på sexualiteten. Även om den sjuke själv kanske inte är intresserad av sex kan det uppstå problem om partnern är det.

– I dag är det mer en tillfällighet om man får bra hjälp eller inte. Sjuksköterskor måste vara förberedda och öva på att ta upp de här frågorna. Det är något som inte förmedlas i utbildningen idag, säger Birgitta Hulter.

H70-studien
I H 70-studien har slumpmässigt utvalda 70-åringar i Göteborg regelbundet tillfrågats om sin hälsa. I den del som berör den psykiska hälsan ingår även frågor som rör sexualitet. För att resultaten ska bli jämförbara över tid har samma frågor ställts sedan 1971, då studien startade. Det begränsar undersökningen eftersom frågorna enbart handlar om samlag och orgasm. Den tar till exempel inte upp onani, homosexualitet eller beröring.

Nils Beckman har jämfört svaren från 1 506 kvinnor och män vid fyra undersökningstillfällen: 1971–72, 1976–77, 1992–93 och 2000–2001. 

Bland de gifta männen har andelen sexuellt aktiva ökat från 52 procent i början av 70-talet, till 68 procent trettio år senare. Även bland de gifta kvinnorna ökade andelen som var sexuellt aktiva, från 38 procent 1971 till 56 procent vid det senaste undersökningstillfället. 

Bland de ogifta har den sexuella aktiviteten också ökat. I början av 2000-talet uppgav 54 procent av männen och 12 procent av kvinnorna att de hade haft samlag under det senaste året, att jämföras med 30 respektive 1 procent 1971.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida