Äldre hemma får mest vård

Äldre som bor i särskilt boende borde rimligtvis vara i större behov av vård än de som kan bo kvar hemma. Ändå är det de hemmaboende som konsumerar mest vård.

Det visar en registerstudie gjord i fem skånska kommuner. Studien är gjord inom ramen för den nationella äldrestudien Snac, Swedish national study on aging and care. Analyserna visar att de som bor kvar hemma med kommunala vård- och omsorgsinsatser vårdas både oftare och längre, i såväl öppen som sluten vård.

– Det finns två tänkbara förklaringar. Den ena är att det sker en överkonsumtion av vård bland dem som bor hemma. Men det kan också vara så att de som bor i särskilt boende marginaliseras och inte får den vård de behöver, säger projektledaren Ingalill Rahm Hallberg, professor vid centrum för vårdvetenskap på Lunds universitet.

Det som har överraskat forskarna är att mönstret är det omvända under de sista levnadsveckorna. Då kommer fler vårdtagare från särskilt boende in på sjukhus.

– Det mönster vi ser under de sista levnadsveckorna pekar på att vården i livets slutskede behöver förbättras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida