Äldre i arbetslivet

14 april 1997

Författare Gunnar Aronsson, Åsa Kilbom (red)
Titel Arbete efter 45 – historiska, psykologiska och fysiologiska perspektiv på äldre i arbetslivet.    
Förlag Arbetslivsinstitutet 1996.
Cirkapris 150 kronor
ISBN 91-7045-395-0

Boken är en redovisning av de resultat som det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Arbete efter 45 – äldre i arbetslivet” kommit fram till. Programmet har bedrivits vid Arbetslivsinstitutet sedan början av 90-talet. Det visar sig att ålder bara förklarar en liten del av olikheterna i människors förmåga och intressen. Medelålders och äldre personer fortsätter att lära och utvecklas i arbetet. De gör en arbetsprestation som är minst lika god som de yngres. Arbetskapaciteten varierar under livet och kan inte sägas försämras med ökad ålder. Ökad ålder innebär i flera fall ökad sjuklighet i cirkulations- och rörelseorganen. Men försämringarna kan kompenseras genom att arbetsmiljön görs bättre och genom hjälpmedel. En diskussion förs i boken om hur man både i samhället och på individnivå kan åstadkomma bättre hälsa, funktion och utveckling bland medelålders och äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida