Äldre invandrare vill helst vårdas av familjen

Äldre och sjuka utomnordiska invandrare får betydligt mer hjälp från sina familjemedlemmar än vad svenskar i allmänhet får. Det visar en enkätstudie gjord av universitetsadjunkt Boel Hovde vid sjuksköterskeutbildningen i Lund.

Sammanlagt 222 personer över 65 år ingår i studien. Samtliga har kontinuerligt varit i behov av kommunala vårdinsatser, antingen i form av hemsjukvård eller av vård i äldreboende.

Hälften av deltagarna har kommit hit som invandrare från något utomnordiskt land, främst från före detta Jugoslavien, Tyskland och Polen. Övriga är födda inom Norden, företrädesvis i Sverige.

Av studien framgår tydligt att de som är födda utanför Norden oftare får hjälp av familjemedlemmar med dagliga aktiviteter som att handla, laga mat, sköta den personliga hygienen och att klä på och av sig än vad de som är födda inom Norden får.

Vanligare med anställd anhörigvårdare

Signifikant fler av de äldre utomnordiska invandrarna har en familjemedlem anställd som vårdare. Rehabilitering i hemmet samt hemsjukvård under dagtid förekommer i större utsträckning hos de utomnordiska invandrarna än hos dem som är födda i Norden.

– Jag tror att kommunerna skulle behöva jobba mer aktivt med att stödja de informella vårdarna, säger Boel Hovde vars studie ingår i en licentiatavhandling.

I en annan studie i avhandlingen har hon intervjuat 16 äldre utomnordiska invandrare som fått varaktig kommunal vård och omsorg. Samtidigt som de är nöjda med den offentliga vård och omsorg som de får känner de att de inte gärna kan klaga. De upplever att de står i tacksamhetsskuld till Sverige.

Familjens ansvar

I grunden ser de vårdandet som en familjeangelägenhet och om de kunde välja skulle de helst vilja klara sig utan stöd från det offentliga.

– Kan vi stödja de informella vårdarna i deras arbete tror jag att det blir lättare att tillgodose de äldre invandrarnas önskan att klara sig själva, så att de slipper uppleva sig som en börda för det svenska samhället, säger Boel Hovde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida