Äldre vill inte stå tillbaka för yngre

En vanlig åsikt bland unga och medelålders människor är att yngre patienter ska prioriteras framför äldre inom hälso- och sjukvården. Men frågar man de äldre själva håller de inte med, visar en studie.

5 november 2003

I universitetsadjunkt Elisabet Werntofts undersökning om äldres attityder till prioriteringar ingår 902 personer mellan 60 och 93 år i fem skånska kommuner. Tre av fyra äldre anser att frågan om patientens ålder inte hör hemma i prioriteringsdiskussionen. Exempelvis anser de att det är viktigare att ta hänsyn till den smärta personen upplever än hur gammal hon eller han är.

Allra äldsta tänker på yngre

De allra äldsta i studien är de som har lättast att tänka sig att låta yngre personer och familjeförsörjare gå före i vårdkön. Elisabet Werntoft, vid institutionen för omvårdnad på Lunds universitet, har gjort undersökningen som en del av den landsomfattande så kallade Snac-studien, The Swedish national study on ageing and care. Den skånska delen går under benämningen Gås, Gott åldrande i Skåne.

Lagen stödjer inte åldersprioritering

Enligt lagen om prioriteringar utgör ålder inget skäl för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 

– Men flera vårdfilosofer runt om i världen anser att de unga ska få gå före de äldre i valsi-tuationer. Och de får oftast medhåll bland folk i allmänhet. I en svensk studie från 1996 kunde många av de intervjuade tänka sig att offra upp till 35 stycken 70-åringar för att rädda en 30-åring, säger Elisabet Werntoft.

Morgondagens vårdforskning

Studien presenteras på en kongress för unga vårdforskare som i dag, onsdag, inleds på Designhuset i Lund. På temat morgondagens vårdforskning berättar ett hundratal doktorander om sin forskning via föredrag och posters. Kongressen, som är den andra i sitt slag, varar 5-6 november. Arrangör är Vårdalinstitutet.

Fotnot: Elisabet Werntofts studie är gjord med bidrag från Capio forskningsstiftelse och Vårdalstiftelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida