Äldreforskning

Åldrandets socialpsykologi?(8:e uppl). Lars Tornstam. Norstedts 2010, www.norstedts.se, ISBN 978-91-1-302970-2??

2 mars 2011

Lars Tornstam har under lång tid följt utvecklingen och själv forskat på människan i samhället. Hans teori om gero­transcendens har på senare tid fått stor betydelse för synen på äldre. I stället för att se åldrandet som en fortsättning på medelåldern ställer gerotranscendens allt på huvudet. Det som var viktigt i medelåldern, de ideal man hade och de aktiviteter som man ägnade sig åt då behöver enligt teorin om gerotranscendens inte betyda lika mycket. I ställetpräglas ålderdomen av en egen mening. Den åldrande människan ser annorlunda på sig själv och på andra och väljer mer noggrant vad han eller hon vill lägga sin tid och sitt engagemang på.

Den här boken är så mycket mer än en beskrivning av gerotranscendens. Sedan 1978 har författaren regelbundet gett ut en ny uppdaterad upplaga av Åldrandets socialpsykologi. I den titeln ryms samhällsutveckling, socialpsykologi och forskning på individnivå. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida