Vård med kvalitet

Vård med kvalitet

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Sjuksköterskans professionella ansvarAmi Hommel & Åsa Andersson (red)Studentlitteratur 2018www.studentlitteratur.se

4 december 2018

I sin profes­sion har sjukskötersk­an en skyldighet att hålla uppe nivån av yrkeskunnande. Sjuksköterskor ska även tillsammans med med­arbetare utveckla kvaliteten i omvårdnaden.

För att ge stöd i det arbetet tog Svensk sjuksköterskeförening 2016 fram en strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Nu utökar föreningen strategin med olika kliniska exempel, som är tänkta som stöd för studenter, grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Som en röd tråd genom boken går sjuksköterskans sex kärnkompetenser. De är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Framstående svenska omvårdnadsforskare bidrar med de senaste rönen inom sina områden och för den som söker referenser är listan lång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida