Äldreomsorg

10 augusti 1998

Författare Rosmari Eliasson-Lappalainen och
Marta Szebehely(red)
Titel Vad förgår och vad består? En antologi om
äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik
159 sidor
Förlag Arkiv 1998.
Cirkapris 220 kronor
ISBN 91-7924-111-5

Vems är ansvaret för omsorgen om de gamla i ett samhälle? Samhällets mening är klar: Kvinnornas, förstås. Men synen på hur omsorgen ska organiseras skiftar från tid till annan och från ett land till ett annat. Tyngdpunkten i den här antologin ligger på svenska eller skandinaviska förhållanden, även om författarna också beskriver nya trender inom europeisk socialpolitik. De visar att synen på åldrandet, de gamla och vården av dem hela tiden växlar med politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Just nu är vi, skriver de båda redaktörerna, inne i en fas där hänsynen till individuella behov ersätts av kvalitetsmätning och kvalitetssäkring som leder till att de gamla riskerar att få hjälp och vård efter standardiserande mallar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida