Äldreomsorg

Beteendeproblem i äldrevården. Att förstå och möta?Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger & Iben Ljungman?Natur & Kultur 2015. www.nok.se??

7 oktober 2015

DORA, som har en demenssjukdom, ber hela tiden personalen på avlastningsboendet om sina nycklar eftersom hon vill hem till sin lägenhet. När hon inte får dem börjar hon rota i lådor och skåp, och när hon ombeds att låta bli ger hon sig i väg från avdelningen.?

För personalen är Doras beteende förstås ett problem men för henne själv är det en lösning. Hon vill hem och har ingen motivation att ändra sitt beteende, utan det är vårdpersonalen som behöver agera professionellt och förändra sitt bemötande.?

Boken beskriver hur problemskapande beteenden kan förebyggas och hanteras. Metoderna utgår från personcentrerad vård och lågaffektivt bemötande. Att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö är avgörande för att lyckas. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida