”Äldres fria val är en illusion”

Man kan inte tala om ett fritt val av vård och omsorg, anser forskaren Göran Holst. De äldre har ingen möjlighet att överblicka vad deras beslut får för konsekvenser.

När gamla får välja vård och omsorg har de egentligen inte något fritt val, anser Göran Holst, sjuksköterska och universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola med inriktning på demenssjuka.?

— Det fria valet är en illusion. I det läge som den gamla kvinnan befinner sig i är allt kaotiskt, hon kan ha blivit sjuk, råkat ut för en höftfraktur eller kanske har maken nyligen dött. Det som betyder något är konsekvenserna av det val hon gör, trygghet och inflytande, och det är omöjligt för henne att överblicka när hon ska göra valet.

Göran Holsts forskargrupp har under ett par år följt valet av hemtjänst. Men han har flera studier på gång och i en granskar han omvårdnadens betydelse för personer med demenssjukdom. Levnadsberättelsen är central i vården av dem. Det handlar om att ta reda på hur den här personen har levt, och att sedan jobba utifrån levnadsberättelsen; prata om den, reflektera tillsammans och att använda den aktivt, betonar han. Det är lätt att se damen som hela tiden packar sin väska för att åka hem som jobbig. Enklast är då att kalla på doktorn och få något lugnande ordinerat, och i och med det har omvårdnadsproblemet definierats om till ett medicinskt problem. ?

I stället borde sjuksköterskan finnas där och fånga upp problemet och i första hand hantera det utifrån omvårdnadskunskap.??

— Sjuksköterskorna skulle kunna göra väldigt mycket genom att stödja personalen, men de har så mycket annat och blir lätt lite för osynliga i vårdarbetet. De skulle kunna sitta ner tillsammans och prata om och reflektera kring hur de kan vara öppna och lyssnande, försöka förstå damen och fundera över ett annat sätt att möta henne. Det är en viktig uppgift för sjuk-sköterskan, säger Göran Holst. ?

Han ser inte levnads­berättelsen som det allena saliggörande, men ett konkret och användbart arbetsinstrument. Att ha nära kontakt med vården är viktigt för honom och han har arbetat mycket tillsammans med demenssjuksköterskor. Den totala forskningserfarenhet som Göran Holst har, inte ett specifikt arbete, har lett fram till att han nu också kan titulera sig docent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida