Äldres hypotyreos kan vara symtomfri

10 januari 2005

Hos äldre äldre ger hypotyreos ingen nedsatt fysisk eller psykisk funktion, däremot ökad livslängd. Det är slutsatsen i en holländsk studie av 599 personer som undersöktes när de var 85 år och sedan följdes i fyra år. Forskarna mätte blodhalter av det sköldkörtelstimulerande hypofyshormonet TSH och av sköldkörtelhormonet tyroxin.

De betonar att stöd för att avstå från behandling av äldre personer med hypotyreos bara kan komma från en välgjord, randomiserad och placebokontrollerad klinisk studie.

Källa: Journal of the American Medical Association 2004; 292: 2591-2599.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida