Äldres vård i hemmet förslås bli kommunens ansvar

9 augusti 2004

All vård och omsorg om äldre ska ordnas av kommunerna, enligt Äldrevårdsutredningen som presenterades i juni. Men kommunerna ska även fortsättningsvis inte få anställa läkare. Däremot ska landstingen, anser utredaren Bengt Holgersson, enligt lag vara skyldiga att avsätta läkarresurser till hemvården. Ett förslag som välkomnas av Vårdförbundet.

– Ett av de stora problemen i dag är att det är för lite läkarmedverkan i den kommunala äldrevården, säger ordföranden Eva Fernvall.

Utredningen vill också se en lag som tvingar landstingen och kommunerna till samverkan när det gäller vård av personer med sammansatta behov av vård och omsorg. Läs mer på: www.regeringen.se sök: SOU 2004:68.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida