Äldrevård

Äldrevård

Värdighet i vårdenav äldre personer. Lennart Nordenfelt(red. Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05932-7??

1 december 2010

Alla har rätt att behandlas med värdighet ända in i, och även efter, döden. Den geriatriska vården ska utföras med respekt och empati för den gamla. Då bör man ha en holistisk syn och ta hänsyn till de olika former av värdighet som innefattar en god vård; den mänskliga värdigheten, meritvärdigheten, den moraliska resningens värdighet och identitetsvärdigheten. Dessa värderingar belyses i boken. ?

Det är viktigt att få vara den man är och behålla sin sociala plats i livet, även i den palliativa vården. Då är det viktigt att bli lyssnad på och respekterad för hur man själv ser på sin livskvalitet. ?

Genom att bjuda in anhöriga till samtal, kan man hjälpa patienten att hitta och uppskatta det som fortfarande finns att glädjas åt.  P S-K?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida