Äldrevård

Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad. Margareta Grafström & Lars G Nilsson (red). Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-06769-8??

11 maj 2011

Smärta är väldigt vanligt bland äldre personer. 60—80 procent av alla över 65 år lider av smärta och den är ofta underbehandlad, särskilt hos äldre med kognitiva störningar som demens. Eftersom det finns många olika typer av smärta och den dessutom kan upplevas väldigt olika, gäller det för sjuksköterskan att observera och ställa rätt frågor för att kunna åtgärda på rätt sätt. För den demenssjuke kan det vara särskilt svårt att berätta om smärtan och att visa var den känns. Kanske uttrycks den med spända kroppsrörelser, aggressivitet, apati, oro, rastlöshet eller med jämmer och skrik. Då kan ett sätt att utröna var smärtan finns, vara att försiktigt med händerna känna på kroppen där man tror att den kan ha sitt ursprung. ?

Boken är lättillgänglig och pedagogiskt upplagd. Den kommer att vara till stor nytta för många sjuksköterskor framför allt i vården av äldre.  AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida