ÄLDREVÅRD. Nu byggs kvalitetsregister ut

Senior alert, som är till för att förebygga och förbättra vården av äldre, får del av regeringens satsningar för ökad kvalitet i äldrevården.

25 februari 2010

– Fantastiskt roligt! Det gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av kvalitetsregistret och att hitta nya förebyggande arbetssätt, säger Joakim Edvinsson, registerhållare för Senior alert.?Han är också den som håller ihop den operativa delen och han är med och driver utvecklingen i Senior alert.

Kvalitetsregistret används redan i dag, men med extra statliga pengar, tolv miljoner för 2010 och med fortsättning i två år till, ökar möjligheten att höja nivån på arbetet, säger Joakim Edvinsson. Bland annat kommer de kommuner som arbetar enligt Senior alert att få en prestationsbaserad ersättning. ?

– Det handlar också om att stimulera människor att jobba med Senior alert. Att samla eldsjälar som arbetar med att utveckla vården av äldre runt om i landet för att inspirera varandra till att ta nya tag är en del i satsningen, säger han.?

Senior alert består av evidens­baserade riskbedömningsinstrument och förebyggande åtgärder samt ett register där resultaten är synliga. Det gör det lätt att se när förbättringar nås.?

Regeringens satsning för bättre vård av multisjuka äldre innefattar också att utvecklings-/förbättringsledare ska tillsättas. De ska vara gemensamma för kommuner och landsting.?

Läs mer: www.ucr.uu.se/senioralert

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida