Äldrevård

6 mars 2000

Författare Marianne Winqvist
Titel Den åldrande familjen. Om vuxna barn
och deras hjälpbehövande föräldrar
236 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 264 kronor
ISBN 91-4401-271-3

Hur ska vi ta hand om våra åldrande föräldrar? Frågan har varit aktuell i alla tider, om än med skilda förtecken. I dag är det väl de krympande ekonomiska möjligheterna att tillgodose kraven på omsorg av en växande grupp äldre som står i fokus. I boken beskrivs de olika förhållningssätt man kan inta som barn till åldrande föräldrar beroende på om man är egenföretagare (»integrerad självklarhet«), lönearbetare (»familjesolidarisk angelägenhet«) eller karriärist (»konkurrerande omständighet«). När man förstått detta kan det ge utrymme för ett nytänkande inom åldringsvården.

Telefonnummer till förlagen
Forum 08-696 84 40
Grafika förlag 0414-102 52
Norstedts 08-789 31 10
Studentlitteratur 046-31 20 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida