»Äldrevården behöver haverikommission«

4 september 2000

– Vi vet sedan länge vilka bristerna i äldrevården är och behöver inga fler utredningar. Vi behöver krafttag för att rätta till bristerna och vi behöver dem nu. Det är dags för en haverikommission för äldrevården.
   
Det säger Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet. Förbundet stöder Socialstyrelsens slutsatser som presenterats i slutrapporten Äldreuppdraget. Där sägs bland annat att allt färre får hjälp i den kommunala äldreomsorgen och att vårdansvaret nu oftare läggs på de anhöriga. Äldre med psykiska besvär blir bortglömda i vårdsystemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida