Äldrevården får ny organisation

16 juni 1997

UPPSALA. En ny organisation är på gång inom äldrevården i Uppsala kommun. Projektet kallas Äldre 2000 och leds av Britt-Louise Jennerstig, tidigare medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uppsala, och innebär att korttidsboende, växelvård och rehabilitering centraliseras till ett av kommunens två sjukhem, Kronparken. Det andra sjukhemmet, Tunåsen, kommer på sikt att läggas ner. I stället ska man satsa på nya boendeformer och göra det möjligt för fler att bo kvar hemma. Samtidigt minskas antalet sjukvårdspatruller från tre till en. Fler behövs inte, menar Britt-Louise Jennerstig. Diskussioner pågår också om samordning med landstingets specialister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida