Äldrevårdens personal utbildas om läkemedel

På kort tid har det startats två läkemedelsutbildningar som direkt riktar sig till personalen inom den kommunala äldrevården och hemtjänsten.

Den ena är webbaserad och bekostas av Läkemedelsindustriföreningen, Lif. Både Vårdförbundet och Kommunförbundet sitter med i Lif-utbildningens referensgrupp. Den andra är en tvådagars steg ett-utbildning som bekostas av Stockholms stad i samarbete med Apoteket och Södra och Norra Stockholms läkemedelskommittéer.

– Precis som Vårdförbundet blev även vi erbjudna att sitta med i Lifs referensgrupp. Men vi tackade nej eftersom vi vill att utbildningen ska vara helt oberoende från marknadskrafter, säger Ingrid Jägre, sjuksköterska och administrativ chef för Södra och Norra Stockholms läkemedelskommittéer.

Carin Lyckéus, som är Vårdförbundets representant i Lifs referensgrupp, håller med om att det bästa vore om kommunerna själva stod för den här typen av utbildningar.

– Men med undantag från Stockholm har de hittills inte gjort det. Så länge utbildningen är vederhäftig och inte befläckas med produktreklam är det väl bra om någon annan tar det ansvaret. Att den är kostnadsfri gör också att ekonomin inte behöver lägga hinder i vägen, säger hon.

Läs mer på www.fass.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida