Alkohol är alltid skadligt för alla under 40

Alkohol, också i små mängder, är alltid skadligt för personer som ännu inte fyllt 40 år. Först för den som blivit äldre kan alkohol ibland ge positiva effekter.

22 februari 2005

Det konstaterar Statens folkhälsoinstitut i skriften Alkohol och hälsa. En kunskapsöversikt om alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa, som institutet presenterade i dag. Sammanställningen har gjorts i samarbete med Svenska läkaresällskapet och Socialstyrelsen. Den riktar sig i första hand till vårdpersonal och andra som arbetar med folkhälsofrågor.

? Vi tyckte att det sprids så mycket desinformation om alkoholen och dess påverkan på hälsan. Därför tyckte vi att det var viktigt att ge relevant information om sakläget, säger Gunnar Ågren, generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut.

Vi dricker lika mycket som för 100 år sedan

Alkoholkonsumtionen, omräknat i ren alkohol, har ökat kraftigt på senare år. Mellan 1996 och 2004 steg konsumtionen med drygt 30 procent, från 8 liter till 10,5 per år. Svenskarna dricker alkohol i samma omfattning som man gjorde för hundra år sedan.

Skälet är först och främst en förändrad alkoholpolitik efter EU-inträdet. Men massmedierna spelar också en roll. Deras budskap om alkoholens skadeverkningar är motstridiga, säger Folkhälsoinstitutet.

För att reda ut hur det egentligen är har institutet initierat  den här kunskapssammanställningen. Det finns en del positiva effekter. Men ingen av dem är så god att man kan rekommendera folk att dricka alkohol, säger Folkhälsoinstitutet.

60 år ”brytpunkt”

De positiva effekter på hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och kognitiva funktioner som alkoholkonsumtion kan ha gäller bara vid måttlig konsumtion och för personer i medelåldern eller äldre. Engelska forskare har pekat ut 60-årsdagen som brytpunkten. För yngre personer och vid större konsumtion överväger skadeverkningarna.

Det gäller hjärta och kärl, olika cancerformer, lever och bukspottskörtel. Alkoholkonsumtion ökar alltid risken för fosterskador och även för olyckor. Var tredje dödsolycka i trafiken beror på att föraren varit alkoholpåverkad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida