Alkoholism

Hans Lundberg i samarbete med Orla Lehmann Tolv steg tillbaka till livet. Om familjesjukdomen alkoholism 187 sidor. Gothia 2005 www.gothia.verbum.se isbn 91-7205-461-1

5 augusti 2005

Den här boken innehåller livfulla berättelser om hur en alkoholist utvecklar sitt beroende ? och förblir i det så länge han (eller hon) förnekar att han inte kan kontrollera sitt drickande, samt analyser av behandlingsmodellerna, hur familjen dras in både i missbruket och behandlingen och dessutom ett avsnitt om vilka skador alkohol orsakar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida