Alkoholmissbruk sänker medelålder i Ryssland

En rysk man kan förvänta sig att bli 58,5 år, en kvinna 72 år. Det visar ny statistik. Alkoholrelaterade sjukdomar bär skulden för den låga medelåldern, hävdas i ett nyhetsbrev från Södertörns högskola.

8 augusti 2003

Förra årets folkräkning i Ryssland visade att befolkningen minskat för första gången sedan andra världskriget. Det finns nu drygt 145 miljoner ryssar, 1989 var de 147 miljoner.

 

En viktig orsak, om inte den viktigaste, till att befolkningen minskar och medelåldern sjunker är det accelererande alkoholmissbruket. Mellan 2001 och 2002 ökade dödsfallen på grund av alkoholförgiftning med 5,5 procent och i hjärt-kärlsjukdomar med 5 procent. Också de senare sjukdomarna är ofta orsakade av för stor alkoholkonsumtion.

 

Ryssland har i år höjt alkoholskatten kraftigt. Förmodligen mest av statsfinansiella skäl, men en bieffekt kan vara att alkoholskadorna begränsas.

 

TCO-rapport om alkoholskador

Risken för en ökning av alkoholrelaterade skador och negativ påverkan på samhällsekonomin i Sverige förs också fram i en rapport från TCO, som presenterades tidigare i sommar. I den visas att alkoholkonsumtionen ligger 25-30 procent högre än den gjorde i mitten av 1990-talet. Antalet unga som vårdas för akut alkoholförgiftning har ökat kraftigt de senaste två åren. Även antalet rattfulla har ökat. Statistik från Stockholms län och Skåneregionen visar att  antalet fall av skrumplever och bukspottsinflammation blir allt fler.

 

Enligt TCO-rapporten kommer den ökade alkoholkonsumtionen att öka samhällskostnaderna från knappt 120 miljarder kronor till 150 miljarder, och antalet förtida dödsfall till följd av alkoholskador från 6 000 till 7 500 om året.

 

I rapporten görs också en jämförelse med andra kostnadsskapande samhällsproblem. Enligt den orsakar alkoholen skador för 80 miljarder kronor om året, lika mycket som narkotika (30 miljarder), tobak (30 miljarder) och trafikolyckor (20 miljarder) tillsammans.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida