Alkoholscreening minskar drickande

13 maj 2002

När alkoholscreening görs genom företagshälsovården upplevs den inte som känslig. Det visade sig i ett projekt för att tidigt upptäcka och påverka riskbruk av alkohol på en arbetsplats. Deltagarna i studien erbjöds i samband med en hälsokontroll att också delta i en alkoholscreening som bestod av två tester, ett frågeformulär och ett blodprov. Nästan alla tillfrågade tackade ja. Efter genomförd screening lottades deltagarna i tre grupper: en kontrollgrupp, en interventionsgrupp som fick råd om minskat drickande samt en interventionsgrupp som fick träffa läkare och beteendevetare för att öka kunskapen om alkoholens risker. Samtliga tre grupper halverade sitt alkoholbruk. Socionomen Ulric Hermansson lade fram sin avhandling vid Karolinska institutet i Stockholm i april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida