Alla får sent besked om friår

Den som vill ansöka om friår kan inte vänta sig något besked från arbetsförmedlingen förrän en eller två månader före den planerade ledigheten.

3 juni 2005

I Vårdfacket nummer 5 skrev vi om sjuksköterskan Marie-Louise Lindelöf-Truica som har beslutat sig för att ta ett friår. I artikeln säger hon att hon ser fram mot sitt friår som börjar i oktober. Sedan dess har redaktionen fått telefonsamtal från sjuksköterskor som undrar hur Marie-Louise har kunnat få sin ledighet beviljad i så god tid. Själva har de fått veta från arbetsförmedlingen att de inte kan få besked förrän omkring en månad innan de vill att friåret ska börja.

– Det blev lite fel i artikeln. Jag har fått okej till friår från min arbetsgivare, men något besked från arbetsförmedlingen har jag inte fått ännu, förklarar Marie-Louise Lindelöf-Truica.

Vitsen med friår är att öka möjligheten för i första hand långtidsarbetslösa, invandrare och arbetshandikappade att komma in på arbetsmarknaden. Enligt Ingemar Svenson, handläggare på avdelningen för verksamhetsstöd på Ams, har den korta tiden mellan ansökan och besked att göra med svårigheten att utse en vikarie långt i förväg.

– För att kunna få ett sådant här vikariat krävs att man är aktivt arbetssökande. Om besked ges ett halvår i förväg finns det risk för att den vikarie som utses inte söker jobb så aktivt under tiden. Dessutom kan vikarien hinna få ett annat arbete, säger han.

Aktivitetsstöd till friår fördelas utifrån kommun och befolkningsmängd. Inom samma kommun kan en arbetsförmedling som har pengar kvar föra över medel till förmedlingar som inte har det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida