Alla får tycka till om landstinget

5 oktober 1998

NORRBOTTEN. Norrbottens läns landsting ska genomföra en attitydundersökning där alla anställda får svara på frågor om vad de tycker om jobbet, om arbetssituationen och hur landstinget är som arbetsgivare. Tanken är att liknande undersökningar ska genomföras
varje år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida