Alla skyller på alla om arbetsmiljön

1 oktober 2001

Vem har ansvaret för en säker vård? Vem har ansvaret för arbetsmiljön? frågar Vårdförbundets sektion Syd i Stockholm. Under en lång period har man tagit upp dessa frågor med olika instanser.

– Vi har haft diskussioner i alla våra samrådsgrupper och med arbetsmiljöinspektionen, bland annat om de svåra överbeläggningarna, men känner inte att vi kommer någon vart. Alla skyller på alla, säger sektionsordföranden Jane Stegring.

Sektionen har därför kontaktat Socialstyrelsen om dess ansvar för en säker och rättvis vård. Första beskedet var att Socialstyrelsen inte agerar förebyggande och en rekommendation om att i stället vända sig till Arbetsmiljöverket. Sektionen skrev då en debattartikel i Svenska Dagbladet och plötsligt blev beskedet annorlunda.

– Vi fick kontakt med Socialstyrelsens överdirektör Nina Rehnqvist som beklagade det felaktiga besked vi tidigare fått om Socialstyrelsens förebyggande arbete, säger Jane Stegring.
Sektionen och Nina Rehnqvist har nu kommit överens om ett möte under hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida