Alla utvecklingsplaner godkända

2 oktober 2000

Om två till tre år kommer Högskoleverket att pröva högskolemässigheten på nytt på de högskolor och universitet som fick kritik vid den senaste utvärderingen.

Den utvärdering som Högskoleverket gjorde under fjolåret ledde till att Växjö universitet fick sin examensrätt indragen för sjuksköterskeprogrammet. Samma öde drabbade Mitthögskolans barnmorskeprogram. Ytterligare tre program klarade inte heller kraven på högskolemässighet, men fick en andra chans eftersom de bedömts vara högskolemässiga vid den förra utvärderingen 1996. Karolinska institutets sjuksköterskeprogram och Högskolan Dalarnas barnmorskeprogram klarade inte heller kraven på högskolemässighet, men fick en andra chans eftersom de bedömts vara högskolemässiga vid den förra utvärderingen 1996.

I maj skickade de här skolorna in åtgärdsprogram till Högskoleverket. Verket har godtagit programmen och ger nu skolorna två till tre år på sig att genomföra dem. Därefter kommer en ny utvärdering att göras. Efter den kommer examensrätten för Karolinska institutets sjuksköterskeprogram och Högskolan Dalarnas barnmorskeprogram att prövas igen.

Vårdhögskolorna har i allmänhet haft landstingen som huvudmän, men sedan 1977 har de också ingått i högskolesystemet, vilket ställt samma krav på dem som på de övriga högskolorna när det gäller kvalitet och forskningsanknytning. I början av 1990-talet utreddes frågan om ett förstatligande av vårdhögskolorna.

Ett av förslagen från utredningen, som var klar 1993, var att man skulle utvärdera vårdhögskolorna med avseende på bland annat undervisningens kvalitet och forskningsaktivitet.

1994 beslutade regeringen också att göra en grundlig utvärdering av vårdutbildningarna. Ytterligare ett skäl att granska vårdhögskolorna var att regeringen behövde ett underlag för att bedöma om skolorna skulle ha rätt att utfärda examina.

Utvärderingen, som presenterades 1996, visade att närmare 40 procent av vårdhögskolorna inte var högskolemässiga – ett besked som säkert skyndade på förstatligandet av vårdutbildningarna.

Nu är det bara Hälsohögskolan i Jönköping som har landstinget som huvudman. De tre Stockholmsskolorna Ersta-Sköndal, Sophiahemmet och Röda Korset är fortfarande privata.

Ingen vårdhögskola blev av med sin examensrätt efter utvärderingen 1996. Alla fick tre år på sig att förbättra högskolemässigheten. De flesta lyckades också, vilket fjolårets utvärdering visar. Men några program klarade alltså inte kraven den här gången heller och har nu fått sin examensrätt indragen.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida