Alla vinner när hierarkierna rivs

På kvinnokliniken i Motala har ett nytt ledarskap utan hierarkier lett till kortare väntetider och ökad arbetsglädje. Verksamheten är utvärderad i en rapport från Landstingsförbundet.

? Vi har förstås chefer men de är väldigt duktiga på att delegera. De litar på oss, ger mycket frihet och petar inte i detaljer. Alla på kliniken är lika mycket värda, oavsett om de är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor eller läkarsekreterare. Sedan bygger alltihop på gemensamma värderingar och mål för verksamheten. Sitt medicinska ansvar har man förstås alltid kvar.

Det berättar sjuksköterskan Margareta Karlsson, kvalitetssamordnare på kvinnokliniken i Motala, som efter en omorganisation i januari är en del av Barn- och kvinnocentrum Östergötland.

Pris redan 1997

I Motala har man arbetat på det här viset i tio år och redan 1997 fick kliniken utmärkelsen Svensk kvalitet. Men nu är man en av tre förebilder som Landstingsförbundet lyfter fram i rapporten Vi vet att vi gör ett bra jobb som presenterades i dag.

Inom ramen för Landstingsförbundets utvecklingsprojekt Vårdens villkor har arbetet på kvinnokliniken vid Motala Lasarett, Morö Backe Vårdcentral i Skellefteå och rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping utvärderats och medarbetarna intervjuats.

Nödvändig kompromissvilja

Rapporten visar att arbetsmiljön blir bättre och att medarbetarnas kompetens används bättre med team över yrkesgränserna. Ledarskap utan hierarkier minskade också väntetiderna för patienterna samtidigt som personalens arbetsglädje ökade.

– Jag tycker att teamarbete är en väldigt bra form att arbeta i, men man måste vilja lyssna på andra och inte tro att man alltid ska få sin egen vilja igenom, konstaterar Jan Burensjö.

Han är sjuksköterska och samordningschef på den rehabiliteringsmedicinska kliniken på Ryhovs sjukhus i Jönköping.

– Vi började arbeta i team för över 20 år sedan. Nu är vi tolv olika personalkategorier som arbetar intradisciplinärt med patienter och anhöriga. Det är konstigt att man inte har fått upp ögonen för det här arbetssättet tidigare, tycker Jan Burensjö. 

Personalens egna berättelser

Landstingsförbundet presenterade också studien Liv och lust i vården där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster och mentalskötare runt om i landet berättar om sin arbetssituation.

Ett genomgående tema för berättelserna är önskan att ordna det bra för patienten och de hinder som beskrivs är stela strukturer som begränsar arbetet och en känsla av att inte kunna använda hela sin kompetens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida