Allergier

6 mars 2000

Författare Matti Anniko, Pontus Stierna och Björn Ställberg(red)
Titel Övre luftvägarnas allergiska sjukdomar (del 2)
205 sidor.
Förlag Draco läkemedel AB 1999
Cirkapris 200 kronor
ISBN 91-86056-44-1

Det här är del två av den bok om övre luftvägarnas allergiska sjukdomar vars första del kom ut förra våren. Den är skriven av specialister på flera medicinska områden eftersom en optimal utredning och behandling kräver ett samarbete över specialistgränserna. Boken behandlar både orsaker till allergiska sjukdomar och klinisk behandling. Del två tar bland annat upp överkänslighetsreaktioner i munhålan, säsongsbunden allergisk rinit, neurogena mekanismer vid överkänslighetsreaktioner i de övre luftvägarna och hur allergisamverkan mellan olika specialiteter kan ske.

Telefonnummer till förlagen
Bonnier utbildning: 08-696 86 00
Studentlitteratur: 046-31 21 00
Draco läkemedel: 046-33 70 00
SBU: 046-33 34 50

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida