Allergilänkar

12 maj 2003

Nationella länkar

? Allergimat.com
http://allergimat.com
? Apotekets hemsida om allergi
www.apoteket.se/apoteket/jsp/Crosslink.jsp?d=249&a=254
? ASTA ? Astma- och allergisjuksköterskeföreningen
http://asta.just.nu
? Astma- och allergiförbundet
www.astmaoallergiforbundet.se
? Barn och astma ? Sida om forskning och klinisk försöksverksamhet i samarbete mellan Nordiska hälsovårdshögskolan, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Vårdalinstitutet
www.allergi.org
? Barn- och ungdomskliniken i Halland
www.barn.halland.net/index.htm

? Barnallergiåret 2003
www.barnallergiaret.nu/barnallergiar2003
? Barnläkarföreningens sektion för
barn- och ungdomsallergologi
www.ronden.se/blf/allergi
? CFA ? Centrum för allergiforskning
www.info.ki.se/ki/organisation/cfa/index_se.html
? Dietistrådet
www.dietistradet.se
? Försäkringskassans yrkesskadeenhet om eksem och allergi
www.y-enheten.net/eksem.htm
? Hjärt-lungfonden
www.hjart-lungfonden.se
? Information om allergi och astma,
speciellt riktad till primärvården
http://move.to/allergi.halmstad
? Livsmedelssverige om födoämnesallergier
www.livsmedelssverige.org/halsa/all-ovr.htm
? Livsmedelsverket
www.slv.se
? Nätverk för sjuksköterskor inom astma /allergi
www.barnsjukskoterska.org/natverk/astma_och_allergi/
astma_och_allergi.html
? Nätverket mot småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden
http://hem.passagen.se/antivedeld
? SCUF ? Svenska Celiakiungdomsförbundet
www.scuf.net
? Skolliv ? Artikel- och faktasamling om barn,
astma och allergi ur skolsynpunkt
www.skolliv.nu/93/04_00.htm
? Socialstyrelsen om nickelallergi
www.sos.se/sos/publ/medblad/mb9930.htm
? Statens folkhälsoinstitut ? fakta om allergi
www.fhi.se/fakta/allergi.asp
? SFFA ? Svenska föreningen för allergologi
www.sffa.nu
? Svensk kunskapsdatabas om tobak
www.tobaksfakta.org
? Svenska celiakiförbundet
www.celiaki.se
? Unga allergiker
www.ungaallergiker.se
? Vårdalinstitutet
http://www.vardalinstitutet.net
? Vårdalstiftelsen ? Stiftelsen för vård- och allergiforskning
www.vardal.se

Nordiska länkar
? Danska astma och allergiförbundet
www.astma-allergi.dk
? Finländska astma och allergiförbundet
www.allergia.com
? Norska astma- och allergiförbundet
www.naaf.no

Internationella länkar
? AAAAI ? American academy of allergy, asthma
and immunology
www.aaaai.org
? ACAAI ? Allergy, asthma & immunology online
http://allergy.mcg.edu/home.html
? Efa ? European federation of allergy and airways
diseases patients? association
www.efanet.org
? FAAN ? Food allergy & anaphylaxis network
www.foodallergy.org
? Gina ? Global initiative for asthma
www.ginasthma.com
? NIAID ? National institute of allergy and infectious diseases
www.niaid.nih.gov/default.htm
? PAQLQ ? Paediatric asthma quality of life questionnaire
www.qoltech.co.uk
? EAACI ? European academy of allergology and clinical
immunology
www.eaaci.org
? WAO-IAACI ? World allergy organisation
http://www.worldallergy.org

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida