covidvaccin

Allergiriktlinjer ger sjuksköterskor som vaccinerar stöd

Allergiriktlinjer ger sjuksköterskor som vaccinerar stöd
Specialistsjuksköterskan Inger Lindström på Södersjukhuset i Stockholm drar upp adrenalin för att ha i beredskap om någon vaccinerad skulle få en svår allergisk reaktion efteråt. Bild: Alexander Donka

De allra flesta allergiker kan vaccineras mot covid-19. De som tidigare haft allvarliga reaktioner med sjukhusvård kan behöva sitta kvar en halvtimme. ”Risken med de nya vaccinerna är låg”, säger expert.

Nu finns nya allergiriktlinjer för vaccination mot covid-19. De är tänkta att användas som stöd för sjuksköterskor som vaccinerar. Sjuksköterskorna tar emot patientens hälsodeklaration och ska sedan avgöra om något i den talar emot en vaccination.

– Vi märkte att riktlinjer behövdes så fort som möjligt, nu när vaccinationerna är i gång. Många har redan kontaktat oss med frågor. Vi såg det som vår uppgift, men vi ser gärna att myndigheter också ger ut riktlinjer, säger Christer Janson.

Christer Janson, allergiprofessor vid Uppsala universitet.

Han är ordförande i Svenska föreningen för allergologi, professor i ämnet vid Uppsala universitet och själv allergiläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han tycker att det är viktigt att sjuksköterskor får tydlig information om vad som gäller för patienter med olika typer av allergi. Det gäller många av de patienter de möter eftersom mellan en fjärdedel och en tredjedel av svenska befolkningen har någon form av allergi.

Risken för en allvarlig allergisk reaktion är mycket låg, 1 på 100 000. Men det finns ett fåtal fall i världen där personer drabbats av anafylaxi efter någon av de två vacciner som nu är godkända mot covid-19.

Det är oklart ännu vad som är orsaken. Ett misstänkt ämne är polyetylenglykol, PEG, som finns i de i dag godkända vaccinerna. Ämnet är vanligt som mjukgörande bindemedel i krämer och tabletter.

Lindrig allergi

De flesta har lindrig allergi mot till exempel pälsdjur och pollen.

– De kan ta vaccinet på vilket vaccinationsställe som helst. Det är gängse utrustning att alla ställen ska ha beredskap för allergiska reaktioner, med adrenalinspruta tillgänglig, säger Christer Janson.

En mindre grupp är de som tidigare behövt sjukhusbehandling efter en svår allergisk reaktion allergener som födoämnen, insektsstick eller latex.

De ska stanna kvar 30 minuter efter vaccination för observation.

Enligt riktlinjerna bör de få vaccinet hos en vårdgivare som har möjlighet att ge akutbehandling med syrgas och dropp, som en vårdcentral.

Kommer att följas upp

– Sedan finns en väldigt liten grupp som ska vara extra försiktig, de kan behöva utredas innan beslut tas om vaccination.

Det är de som tidigare fått en svår allergisk reaktion mot vaccin eller ett annat injicerat läkemedel. Vaccination i den gruppen ska efter bedömning ske på sjukhus eller specialistmottagning.

Personer som haft svåra reaktioner mot PEG, eller liknande ämne, bör avvakta med vaccinet.

De svenska riktlinjerna följer huvudsakligen de amerikanska från myndigheten Center for disease control.

Riktlinjerna kommer uppdateras när nya vacciner godkänts. Astra Zenecas vektorbaserade vaccin kan komma att få klartecken från EU:s myndighet redan den här veckan.

Så många har vaccinerats

Antal vaccinerade med minst en dos är 216 269 personer, vilket är 2,65 procent av befolkningen.

Andelen vaccinerade med två doser är 14 248, vilket är 0,17 procent av befolkningen. (Källa: Folkhälsomyndigheten den 28 januari 2012)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida