Allt fler byter yrke

Fler och fler lämnar Vårdförbundet för att ägna sig åt ett helt annat yrke, visar en undersökning som gjorts i Skåne.

4 februari 2002

Den medlemsökning Vårdförbundet haft under lång tid i Skåne har brutits de senaste åren och vänt till en minskning, om än inte så stor. En kontroll förra året visade att fler och fler valt att lämna sitt yrke och att det nu är den vanligaste orsaken till att lämna förbundet, totalt 21,5 procent av de avregistrerade.

För att få reda på varför genomförde Skåneavdelningen en enkät bland alla som gått över till annan verksamhet. Enkäten visar att de allra flesta (62 procent) är missnöjda med löneutvecklingen. Därefter kommer bristen på yrkesutveckling, karriärmöjlighet, inflytande, ansvar och möjlighet att påverka (inte minst att kompetensen inte tas tillvara).

De flesta sjuksköterskor som lämnat yrket har hamnat i läkemedelsbranschen medan de biomedicinska analytikerna sökt sig till olika typer av lärartjänster.

En genomsnittsperson som bytt yrke är 38 år och vidareutbildad inom operation, anestesi, iva eller som distriktssköterska. Hon har 10–15 års yrkeserfarenhet från olika arbetsplatser och senast från Universitetssjukhuset i Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida