Allt fler drabbas av stroke

7 juni 2004

Förekomsten av stroke ökade mellan 1989 och 2000 bland både män och kvinnor i Sverige, enligt den första rikstäckande studien. Data har hämtats från bland annat Socialstyrelsens register.

Åren 1989-2000 rapporterades att 43 389 personer i åldrarna 30-65 år fick sin första stroke. Två tredjedelar var män och en tredjedel kvinnor. Antalet fall per 100 000 ökade från 98,9 (åren 1989-1991) till 118 (1998-2000) bland män. Bland kvinnor var motsvarande siffror 48,4 respektive 64,4.

Hjärninfarkter stod under 2000 för 75 procent av all stroke, blödningar för 20 procent och för övriga fanns ingen uppgift om vilken typ det var.

Källa: Medin J, Nordlund A, Ekberg K. Stroke 2004; 35:1047-1051.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida